Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội (10-01-2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/12/2013 của Ban Giám hiệu với Lãnh đạo các Phòng, Ban về việc thông qua Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội

Các đơn vị trong toàn Trường căn cứ Kế hoạch hoạt động này xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của đơn vị và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ viên chức.

Mời tải file:

1. Quyết định.

2. Kế hoạch hoạt động 2014

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein