Quyết định số 3664/QĐ-ĐHNYH : Quy định thi, đánh giá học phần, thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh sau đại học (21-11-2017)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3664/QĐ-ĐHYHN : QUY ĐỊNH THI, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN, THI TỐT NGHIỆP VÀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
 

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3664/QĐ-ĐHYHN

QUY ĐỊNH THI, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN, THI TỐT NGHIỆP, THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

(Liên Hệ TTKT & ĐBCLGD)

 

 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC