Mục tiêu và chính sách chất lượng năm học 2016-2017 (10-08-2016)
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về y tế, phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 Chính sách chất lượng năm học 2016-2017:

1.   Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về y tế, phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
2.    Cung cấp các dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế ngang tầm khu vực và thế giới bằng cách liên tục cải tiến chương trình, phương pháp và điều kiện dạy – học cũng như cải tiến hệ thống quản lí của trường, đáp ứng nhu cầu của người học, người sử dụng lao động và của xã hội.
3.    Xây dựng Trường Đại học Y Hà Nội thành một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nnghệ y học, tạo động lực phát triển Khoa học công nghệ Y – Dược của Việt Nam.
4.    Phát huy mọi tiềm năng và cống hiến của tất cả các thành viên, xây dựng Trường thành một tập thể trong sạch, vững mạnh, gia tăng vị thế cạnh tranh của Trường trong khu vực và trên thế giới.
 
Mục tiêu chất lượng năm học 2016-2017:
 
1.    Đảm bảo duy trì tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành, đúng nghề ngay trong năm đầu sau khi tốt nghiệp từ 95% trở lên.
2.    Xây dựng được chương trình chi tiết của 100% môn học cho ít nhất 2 ngành đào tạo đại học của nhà trường dựa trên việc xem xét nhu cầu xã hội, áp dụng các tiếp cận dạy học tiên tiến và triển khai thực hiện chương trình dạy thực tế.
3.    Đảm bảo thực hiện thu nhập phản hồi của sinh viên về bài giảng lí thuyết cho 80% giảng viên tham gia giảng dạy.
4.    Hoàn thiện được qui trình phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy lâm sang của sinh viên, thu nhận phản hồi của sinh viên và học viên về các môn học và tiến hành áp dụng từ học kì II của năm học.
5.    Xây dựng, áp dụng và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các đơn vị giai đoạn II vào tháng 12/2015.
6.    Hàng năm, xin phê duyệt 10 đề tài cấp Bộ mới tập trung vào những vấn đề quan trọng và những vấn đề mới phát hiện trong nghành Y tế.
7.    Hàng năm, có ít nhất 10 công trình khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nước.
8.    Tổ chức được ít nhất 02 hội nghị khoa học cấp trường và 02 Hội nghị khoa học cấp quốc gia và quốc tế.
9.    Xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình đánh giá cán bộ dựa trên thang điểm về mức độ kết quả hoàn thành công việc tại 5 đơn vị.
10. Xây dựng qui trình và triển khai thu nhập và xử lý thong tin phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên về các mặt hoạt động của Nhà trường và đảm bảo 70% cán bộ nhà trường hài long với các hoạt động của nhà trường.

 

ĐHYHN

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein