Sứ mạng - Tầm nhìn - giá trị cốt lõi (05-10-2020)

Sứ mạng

   Xứng đáng với truyền thống lịch sử hơn một thế kỷ phụng sự dân tộc và phát triển hệ thống y tế, Trường Đại học Y Hà Nội luôn phấn đấu không ngừng để tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ tinh hoa, góp phần để mỗi người dân Việt Nam được chăm sóc sức khoẻ toàn diện, công bằng và hiệu quả.  

 

Tầm nhìn

   Trường Đại học Y Hà Nội là đại học nghiên cứu đa ngành của Việt Nam có năng lực ngang tầm với các trường đại học trong lĩnh vực khoa học sức khoẻ khu vực châu Á trong việc tạo ra các sản phẩm tinh hoa cho nền y học, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

 

Giá trị cốt lõi

   Tự hào kế thừa và phát huy truyền thống hơn một thế kỷ.

   Gìn giữ những giá trị cao quý của Thầy giáo và Thầy thuốc.

   Sản phẩm tinh hoa trong đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ y học.

   Đoàn kết nâng niu mái nhà chung cho nhiều thế hệ tương lai.

   Sự tin yêu của nhân dân và giới y học quốc gia và quốc tế.

 

Đại học Y Hà Nội

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein