Kế hoạch tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 Y học dự phòng năm 2014 (07-10-2014)
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên thông Cử nhân điều dưỡng; Cử nhân Y tế công cộng và văn bằng 2 Y học dự phòng năm 2014. Ban Giám hiệu thông báo tới các đơn vị lịch tuyển sinh cụ thể như sau:

Click tải file: Kế hoạch tuyển sinh

Phòng đào tạo Đại học

Các tin khác