Thông báo số về việc nghỉ hè và bố trí sắp xếp chỗ ở cho HV - SV năm học 2014 - 2015 (24-06-2014)
Theo thông báo số 781 ngày 11/6/2014 của Hiệu Trưởng Trường đại học Y Hà Nội, thời gian nghỉ hè của Sinh viên được tính từ ngày 30/6/2014 cho đến hết ngày 10/8/2014

Ban QL KTX - ĐSSV yêu cầu các Anh (Chị) HV - SV cần lưu ý một số điểm sau đây:                        

1. Khi nghỉ hè các phòng ở của Học viên – Sinh viên phải quét dọn sạch sẽ, khu vực WC, hành lang trước, ban công thuộc phòng mình; tắt điện, khóa nước; bàn giao phòng và các trang thiết bị có trong phòng cho Trưởng nhà. Những trang thiết bị của phòng bị hỏng, mất trong thời gian sử dụng thì các thành viên trong phòng phải có trách nhiệm bồi thường theo qui định của Nhà trường trước khi bàn giao phòng ở.

2. Đối với HV - SV phải trực tại bệnh viện trong thời gian nghỉ hè hoặc chưa kết thúc thời gian học tập , nếu ở trong KTX phải làm đơn (Theo mẫu) đăng ký gửi về Ban QLKTX - ĐSSV trước ngày 30/06/2014 để sắp xếp chỗ ở.

3. Học viên - Sinh viên có nhu cầu ở  nội trú KTX năm học 2014 - 2015 phải có Hồ sơ đăng ký của từng cá nhân  gửi về Ban QLKTX - ĐSSV trước ngày 30/06/2014 để sắp xếp chỗ ở cho năm học mới.

Lịch đón tiếp và sắp xếp nơi ở cho Sinh viên từ Y2 đến Y6 cụ thể như sau:

-  Ngày 06/8/2014 (Thứ 4) Khối Y2 và Y3.

-  Ngày 07/8/2014 (Thứ 5) Khối Y4, Y5 và Y6.

* Không giải quyết vào ở KTX với những Sinh viên vi phạm nội qui KTX các năm học trước.

* Danh sách Sinh viên ở nội trú KTX năm học mới sẽ được công bố trước ngày 30/7/2014).

* Hợp đồng ở KTX của Sinh viên chỉ có giá trị trong năm học. Tiền ở KTX nộp làm 02 lần trong  năm học đối với Sinh viên.

* Mức tiền ở Nội trú KTX năm học 2014 – 2015 sẽ áp dụng mức thu như năm học 2013 – 2014 : -  Đối với Sinh viên: 150.000đ/người/tháng.( Thu 05 tháng / 1 học kỳ).

* Ban QLKTX - ĐSSV chỉ sắp xếp chỗ ở cho những trường hợp sau đây:

-  Đối tượng ưu tiên theo qui định của Bộ GD – ĐT (Theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp)

-  Những Sinh viên – Học viên chấp hành tốt Nội qui KTX trong các năm học trước.

-  Những Sinh viên tham gia tích cực trong các phong trào tự quản ở KTX, có thành tích trong học tập và công tác Đoàn – Hội Sinh viên của Nhà trường.

4. Đối với Sinh viên Y2 và Y3 phải đi thực tế tại cộng đồng, các khối Y khác kết thúc năm học trước thời hạn thì phải liên hệ giao nhận phòng ở cụ thể với các Trưởng nhà tại Ban QL KTX  - ĐSSV trước khi đi thực tế và nghỉ hè.

 Trưởng ban

Nguyễn Văn Cẩn
(Đã ký)

 

Ban Quản lý Ký túc xá và Đời sống HSSV

Các tin khác