Dự kiến kế hoạch dạy/học thực tế cộng đồng cho sinh viên Y2 YTCC, Y3 năm học 2013 - 2014 (09-06-2014)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo cho sinh viên Y2 YTCC, Y3 năm học 2013-2014 kế hoạch dạy, học thực tế cộng đồng như sau:

Số lượng: 942 sinh viên Y2 - Y3.

Địa điểm: 33 xã, 2 TT YT (11 xã TT YT tại huyện Kim Bảng (BS ĐK, YTCC2, YTCC3), 12 xã, TT YT huyện tại Bình Lục (BS ĐK, YHCT) và 10 xã huyện Duy Tiên (RHM, YHDP, CNĐD) tỉnh Hà Nam.

Mời tải file: Kế hoạch dạy học thực tế cộng đồng

Phòng QL.ĐTĐH

Các tin khác