Quyết định ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học (23-10-2014)
Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học áp dụng kể từ năm học 2013 - 2014.

Xin mời tải file:

1. Quyết định.

2.Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn -  Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn