Thông báo nhận đơn phúc tra điểm bài thi TSĐH 2014 (09-10-2014)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2014 như sau:

- Thời gian: Sáng: 8h - 11h; Chiều: 14 - 16h30     Từ ngày 29/07/2014 đến 12/08/2014 (Trừ thứ 7, Chủ nhật).
- Địa điểm: Phòng 104 - 105 nhà A1, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Lệ phí đăng ký phúc khảo: 100.000 đồng/môn.
- Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước ngày 30/08/2014.
 

 

                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG

                                                                                                                Nguyễn Đức Hinh

                                                                                                                           

                                                                                                                         (Đã ký)

Hội đồng tuyển sinh

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn