Thông báo cập nhật thông tin cá nhân lên phần mềm Quản lý nhân sự điện tử (18-03-2014)
Sau thời gian chạy thử nghiệm, phần mềm Quản lý nhân sự điện tử đã hoạt động ổn định trên hệ thống mạng của Nhà trường.

Căn cứ vào kết luận tại các buổi họp lấy ý kiến góp ý về các chức năng trong phần mềm Quản lý nhân sự điện tử.

Sau thời gian chạy thử nghiệm, phần mềm Quản lý nhân sự điện tử đã hoạt động ổn định trên hệ thống mạng của Nhà trường. Để đảm bảo cho thông tin của mỗi cán bộ viên chức trong toàn Trường thường xuyên được cập nhật giúp cho cán bộ quản lý nhân sự có được những thông tin nhanh nhất và chính xác.

Ban Giám hiệu đề nghị tất cả cán bộ viên chức trong toàn Trường tự cập nhật thông tin của cá nhân mình lên phần mềm Quản lý nhân sự trên cổng thông tin nội bộ của Nhà trường thông qua mã số cán bộ của từng cán bộ.

Xin mời tải file: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin nội bộ

 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein