Quyết định Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội (14-10-2014)
Để việc Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội và các Quy định về sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống CNTT của Nhà trường đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan và ngày một hoàn thiện hơn công việc hỗ trợ các dịch vụ về CNTT.

Nhà trường đã ban hành Quyết định Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội và các biểu mẫu kèm theo.

Đề nghị các đơn vị trong toàn Trường thực hiện theo Quyết định này.

Xin mời tải file

1. Quyết định

2. Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin - tải file

3. Mẫu 1 - yêu cầu đi mới, thay đổi kết nối mạng máy tính

4. Mẫu 2 - đề nghị tạm ngừng, hủy bỏ kết nối mạng máy tính

5. Mẫu 3 - đăng ký, thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ tài khoản sử dụng dịch vụ mạng

6. Mẫu 4 - phiếu yêu cầu sửa chữa mạng máy tính

7. Quy trình đăng bài web

 

 

Phòng CNTT

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein