Danh sách phân xe và khách sạn cho đại biểu tham dự Hội nghị Giáo vụ năm 2014 ngày 11-12/10/2014 tại Đồ Sơn, Hải Phòng (09-10-2014)
Danh sách phân xe và khách sạn cho đại biểu tham dự Hội nghị Giáo vụ năm 2014 ngày 11-12/10/2014 tại Đồ Sơn, Hải Phòng

- Địa điểm tổ chức Hội nghị: Khách sạn Hải Âu - Khu II - Đồ Sơn - Hải Phòng  
- ĐT: 84.31.3861330; Di động: 0979658882.
- Để thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị các đại biểu có mặt tại sân nhà A1 vào lúc 6h45 (7h00 xe xuất phát), lên đúng xe và về ở đúng khách sạn như đã thông báo.
 
Click xem thông tin chi tiết: Danh sách phân xe

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein