Kết luận của Ban Giám hiệu tại Hội nghị Giáo vụ Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2014 - 2015 (03-11-2014)
Tại Hội nghị Giáo vụ năm học 2014 - 2015 tổ chức tại Đồ Sơn - Hải Phòng ngày 11-12/10/2014, sau khi nghe báo cáo Hội nghị và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, ông Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị đã kết luận giao nhiệm vụ thực hiện một số vấn đề trọng tậm cho các đơn vị liên quan, cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Thực hiện đề án tuyển sinh năm 2015 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kết hợp kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học và thi Tuyển sinh đại học thành 1 kỳ thi Quốc gia.

2. Triển khai chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học (QL ĐTĐH) và phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học (QLĐTSĐH) kết hợp với Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế (PTCTĐT & TVNLYT) chịu trách nhiệm xây dựng đề án, thông qua Hội đồng Khoa học giáo dục nhà trường, xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Triển khai thí điểm trên các chương trình đào tạo đã được Bộ giáo dục Đào tạo phê duyệt theo tín chỉ. Thực hiện theo đúng lộ trình của BGD&ĐT.

3. Tăng cường quản lý đào tạo: Phòng QL ĐTĐH tăng cường quản lý, giám sát lịch giảng, nội dung chương trình giảng dạy của tất cả các môn học. Đầu năm học các Bộ môn thực hiện nghiêm túc việc nộp về trường và thông báo cho sinh viên lịch giảng, nội dung chương trình giảng dạy cả lý thuyết và thực hành.

4. Hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo: Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo.

5. Xây dựng chương trình chi tiết dựa trên năng lực: Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT phối hợp với phòng QL ĐTĐH hỗ trợ kỹ thuật cho các Bộ môn tiến hành xây dựng chương trình chi tiết theo chuẩn năng lực và tổ chức thực hiện.

6. Giảm tải lý thuyết, tăng cường thực hành: Đối với các môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi cần lựa chọn một số phân môn cơ bản để sinh viên thực hành, tránh dàn trải không đủ thời lượng; Cần có sự phân biệt rõ ràng về mức độ kiến thức, kỹ năng giữa các trình độ.

II. HOẠT ĐỘNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

1. Với các Bộ môn

- Thống nhất hình thức tổ chức thi lý thuyết (lần 1, lần 2 và các lần thi lại) đều tại Trung tâm KT & ĐBCLGD.

- Tiếp tục thu thập phản hồi của sinh viên về bài giảng lý thuyết, thực hành và môn học. Để việc phản hồi được chính xác hơn đề nghị các giảng viên khi kết thúc bài giảng ở lại 5 phút và yêu cầu sinh viên thực hiện hoạt động phản hồi.

- Cập nhật và bổ sung ngân hàng câu hỏi hàng năm.

- Gửi về trung tâm KT& ĐBCLGD cấu trúc đề thi 2 tuần trước ngày thi.

- Lịch giảng chi tiết, rõ ràng cần gửi về Trung tâm KT & ĐBCLGD trước khi bắt đầu giảng 1 tuần để Trung tâm lên kế hoạch lấy phản hồi.

2. Với phòng QLĐTĐH/QLĐTSĐH

- Danh sách thi lại cần ghi rõ lần thi thứ bao nhiêu để Trung tâm có thể upload điểm thi lại cho sinh viên lên phần mềm QLĐT.

- Cần cập nhật chương trình đào tạo: Hiện nay, một số môn học không đúng số ĐVHT nên không upload điểm thi được và có thể gây ước tính sai điểm tổng kết của sinh viên.

- Kế hoạch thi và phân bố phòng thi của một số  đối tượng (tại chức, liên thông) cần thông báo sớm để Trung tâm KT & ĐBCLGD thực hiện.

3. Sẽ triển khai thu thập phản hồi của cán bộ viên chức về các mặt hoạt động của Nhà trường.

4. Trong năm học 2014 - 2015, trường sẽ thực hiện tự đánh giá lần 2, tiến tới đánh giá ngoài, đề nghị các Bộ môn/đơn vị cung cấp thông tin, minh chứng theo yêu cầu của Trung tâm KT & ĐBCLGD và góp ý cho báo cáo (khi hoàn thành).

III. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Triển khai thi tuyển Cao học và Bác sỹ nội trú bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, theo lộ trình năm 2015 thi môn: Toán, Ngoại ngữ, Cơ sở và tất cả các môn vào năm 2016.

2. Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về hướng dẫn luận văn, luận án và các quy định về phân cấp trong quản lý đào tạo Sau đại học.

Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận này kể từ năm học 2014 - 2015.

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác