Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014 (05-11-2014)
Hội đồng Thi đua Khen thưởng Cán bộ viên chức Trường đại học Y Hà Nội xin gửi đến các đơn vị trong toàn Trường quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014

Danh sách CBVC được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014 (kèm theo QĐ số 4154/QĐ-ĐHYHN, ngày 3/11/2014)

A. KKHỐI BỘ MÔN, PHÒNG BAN:

I. KHỐI BỘ MÔN

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Ông Nguyễn Lân Việt

BM. Tim mạch

2

Ông  Đỗ Doãn Lợi

3

Bà Đinh Thị  Thu Hương

4

Ông  Phạm Mạnh Hùng

5

Bà Trương Thanh Hương

6

Ông Nguyễn Quang Tuấn

7

Ông Nguyễn Lân Hiếu

8

Ông Nguyễn Viết Tiến

BM. Phụ sản

9

Ông Nguyễn Đức Hinh

10

Ông Trần Danh Cường

11

Bà Lê Thị Thanh Vân

12

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

13

Ông Nguyễn Ngọc Minh

14

Bà Lưu Thị Hồng

15

Bà Phạm Thị Thanh Hiền

16

Bà Đặng Thị Minh Nguyệt

17

Ông Phạm Bá Nha

18

Ông Hồ Sỹ Hùng

19

Ông Nguyễn Hữu Tú

BM. Gây mê hồi sức

20

ÔngTrịnh Văn Đồng

21

Bà Cao Thị Anh Đào

22

Ông Phạm Quang Minh

23

Ông Ngô Quý Châu

BM. Nội tổng hợp

24

Bà Hồ Thị Kim Thanh

25

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng

 

Mời tải file xem chi tiết: Danh sách Chiến sĩ thi đua.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác