Hội nghị Quốc tế về Khoa học, đào tạo và thực hành Răng Hàm Mặt năm 2014. (07-11-2014)
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt tổ chức Hội nghị Quốc tế về Khoa học, đào tạo và thực hành Răng Hàm Mặt năm 2014 từ ngày 13 đến ngày 14/11/2014.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ - THE MEETING PROGRAM (Nov 13-14, 2014)

SÁNG NGÀY 13/11/2014

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG LỚN

VENUE: GRAND HALL

*7h30 – 8h30: Đón tiếp đại biểu

Registration

*8h30 – 9h15:          Khai mạc Hội nghị  

Opening ceremony

*9h15 – 9h45:          Lễ đón nhận Huân chương Hạng Ba

*9h45 – 10h00:        Một số bài diễn văn của lãnh đạo cấp trên và nhà tài trợ

*10h00 – 10h15:      Nghỉ giữa giờ

Teabreak

*10h15 – 11h30:      Báo cáo khoa học/ Scientific speech:

Kéo dãn tầng giữa mặt qua đường cắt Le Fort 3

Midface Distraction at the Le Fort 3 Level 

GS. Toth Bryant – Đại học California - USA

Chủ tịch đoàn -Chairman:

GS. Trần Văn Trường, PGS. Lương Ngọc Khuê,

 PGS. Trương Mạnh Dũng,  Dr. Magee

Thư ký - Secretary: TS. Nguyễn Phú Thắng            

Phiên dịch: Phạm Như Hải  -Nghiêm Chi Phương   

Mời tải file xem chi tiết Hội nghị quốc tế về Răng Hàm Mặt – tải file.

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

Các tin khác