Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp BS YHDP VB2 LT K5 Lần 1 Năm 2021 (21-11-2018)
Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp BS YHDP VB2 LT K5 Lần 1 Năm 2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP BS Y HỌC DỰ PHÒNG VB2 & LT K5 NĂM 2020LỊCH THI VÀ LIỆU LỆNH KỲ THI TỐT NGHIỆP LT BS YDHP VB2 & LT K5 2021 : Xem chi tiết

QUY TRÌNH THI TẠI TTKT & ĐBCLGD TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH : Xem chi tiết

SƠ ĐỒ PHÒNG THI : Xem chi tiết
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


 

DANH SÁCH PHÒNG THI BS YHDP LẦN 1 NĂM 2021

 

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 THI TỐT NGHIỆP BS YHDP Lần 1 Năm 2021 BS YHDP VB2 & LT K5 TN MTB /
Nhà A6
T6 26/02/2021

Xem chi tiết


 

HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG
 

 

 

Các tin khác