Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp Sau Đại Học Lần 2 Năm 2020 (21-11-2018)
Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp Sau Đại Học Lần 2 Năm 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2020

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ HIỆU LỆNH
 


DANH SÁCH CÁC MÔN THI VÀ HIỆU LỆNH KỲ THI TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2020 : Xem chi tiết


SƠ ĐỒ PHÒNG THI : Xem chi tiết
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


 

DANH SÁCH PHÒNG THI SAU ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2020

 

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH Lần 2 Năm 2020 BSNT 42 TN MTB /
Nhà A6
11/12/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH Lần 2 Năm 2020 CKI 23 TN MTB /
Nhà A6
11/12/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH Lần 2 Năm 2020 CKII 32 TN MTB /
Nhà A6
11/12/2020

Xem chi tiết


 

HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG
 

 

 

Các tin khác