Mời các tổ chức - cá nhân quan tâm tham gia triển khai tổ chức dịch vụ ăn uống, căng tin, siêu thị tại khu vực ký túc xá, Trường Đại học Y Hà Nội (15-12-2014)
Mời các tổ chức - cá nhân quan tâm tham gia triển khai tổ chức dịch vụ ăn uống, căng tin, siêu thị tại khu vực ký túc xá, Trường Đại học Y Hà Nội

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc triển khai tổ chức dịch vụ ăn uống, căng tin, siêu thị tại khu vực Ký túc xá, Trường Đại học Y Hà Nội. Trung tâm dịch vụ tổng hợp trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, quan tâm "Dịch vụ ăn uống, căng tin, siêu thị tại khu vực tòa nhà Ký Túc Xá, Trường Đại Học Y Hà Nội" liên hệ theo số điện thoại 04308523798 ( số máy lẻ 303).

Trung tâm dịch vụ tổng hợp

Các tin khác