Thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 năm 2014 (23-12-2014)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông hệ vừa học vừa làm và văn bằng 2 ngành Y học Dự phòng năm 2014

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông hệ vừa học vừa làm và văn bằng 2 ngành Y học Dự phòng năm 2014 như sau

Kết quả thi tuyển sinh Liên thông và văn bằng 2 - Tải file đính kèm

Danh sách trúng tuyển tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 - Tải file đính kèm

Phòng ĐTĐH

Các tin khác