Các mẫu văn bản giấy tờ cho sinh viên (29-09-2021)
Để thuẩn lợi cho việc xin cấp giấy tờ cho sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và HSSV cung cấp các mẫu văn bản giấy tờ như sau:

TT TÊN MẪU VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1 Đơn xin rút hồ sơ 1

M.01

Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 
2 Đơn xin rút hồ sơ 2

M.02

Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp
3 Đơn xin nhận hộ hồ sơ 1

M.03

Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 
4 Đơn xin nhận hộ hồ sơ 2

M.04

Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp
5 Đơn xin mượn hồ sơ

M.05

 
6 Đơn xin nghỉ học có thời hạn

M.06

 
7 Đơn xin thôi học

M.07

 
8 Đơn xin học tiếp

M.08

 
9 Đơn xin cấp giấy giới thiệu

M.09

 
11 Đơn xin cấp giấy chứng nhận

M.10

 
13 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

M.11

 
14 Đơn xin nộp học phí muộn

M.12

 

 
15 Đơn xin đi nước ngoài 1

M.13

Đơn gửi đến Hiệu trưởng
16 Đơn xin đi nước ngoài 2

M.14

Đơn gửi đến Phòng CTHVSV&QLKTX
17 Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng

M.15

 
18 Mẫu đơn xin xét học bổng NNS M. 16  
19 Đơn xin cấp giấy chứng nhận ĐRL M.17  
20 Giấy cam đoan dự thi (mất thẻ, quên thẻ,..) M. 18  
21 Đơn xin miễn, giảm học phí M. 19  
22 Đơn xin chuyển lớp M. 20  
23 Đơn xin mượn giảng đường M. 21  
24 Mẫu giấy giới thiệu đi bệnh viện M. 22  
25 Giấy phát hành lại thẻ sinh viên liên kết Vietcombank M.23  
26 Đơn xin dừng học vì lý do sức khỏe M. 24  
27 Đơn xin vào học tiếp vì lý do sức khỏe M. 25  
28 Công văn gửi phòng CTHVSV&QLKTX về việc sinh viên vi phạm quy chế học tập M. 26 Mẫu công văn gửi đến phòng CTHVSV&QLKTX
29 Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế M. 27

 

30 Đơn đăng ký nội trú KTX M.28  
31 Giấy cam đoan thiếu giấy tờ nhập học M. 29  
32 Giấy cam đoan thiếu giấy tờ nhập học dành cho SV CNĐD VLVH, CNKTXNYH M.30  
33 Giấy cam đoan thiếu giấy tờ nhập học dành cho SV BSYHDP VB2 M. 31  

 

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein