Thông báo thời gian và thủ tục nhập học đối tượng liên thông VLVH khóa 13 (20-01-2015)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thời gian và thủ tục nhập học đối tượng liên thông VLVH khóa 13.

I. Thời gian và địa điểm nhập học
     1. Thời gian nhập học: Ngày 10/02/2015 – Thí sinh đến nhập học đúng thời gian theo giấy báo nhập học.
     2. Địa điểm nhập học: Thí sinh đến nộp học phí tại phòng 118 nhà A1 (phòng  Tài chính kế toán) trước.
                                              Sau đó làm thủ tục nhập học tại phòng 114 nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội.
II. Thủ tục nhập học: Anh (chị) cần nộp các giấy tờ sau:
     -  Quyết định cử đi học của Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.
     -  Lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ công chức.
     -  Bản chính và 01 bản phôtô công chứng: Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp Trung học; Bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.
        Đề nghị anh (chị) hoàn thiện các thủ tục còn thiếu trong hồ sơ đăng ký dự thi.
                                                  Hồ sơ không hoàn trả sau khi kết thúc khóa học và thôi học vì bất cứ lý do gì
III. Kinh Phí đào tạo và học phí
     - Học trong giờ hành chính, năm học 2014 - 2015: 1.530.000 đồng/tháng.
                Khi nhập học nộp trước 5 tháng: 7.650.000 đồng (Bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
     - Học ngoài giờ hành chính, năm học 2014 - 2015: 1.950.000 đồng/tháng. 
               Khi nhập học nộp trước 5 tháng: 9.750.000 đồng (Chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
    - Học tại Thanh Hóa, năm học 2014 - 2015: 1.950.000 đồng/tháng
               Khi nhập học nộp trước 5 tháng: 9.750.000 đồng (Chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
    - Lệ phí đón tiếp, làm thủ tục nhập học: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng).
    
 Lưu ý đối với hệ Cử nhân Điều dưỡng liên thông học tại Hà Nội:
    - Khi nhập học, thí sinh phải đăng ký học trong giờ hay ngoài giờ hành chính.
    - Đối tượng học ngoài giờ hành chính: Chỉ học ngoài giờ hành chính các phần học lý thuyết, phần học lâm sàng bắt buộc học trong giờ hành chính.
    - Thời gian học kỳ I từ ngày: 03/03/2015.
 

Hội đồng tuyển sinh Trường

Các tin khác