Thông báo buổi hội thảo của bộ môn Thống kê Tin học Y học (20-01-2015)
Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng, Kính gửi các Thày, Cô, các đơn vị, cùng toàn thể các học viên.

 

Bộ môn Thống kê Tin học Y học trân trọng kính mời các Thày, Cô cùng toàn thể học viên của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tham dự buổi hội thảo HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU THAM KHẢO do Bộ môn tổ chức.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- 8h30 ngày 04/2/2015.
- Hội trường 501, tầng 5, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, 01 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội
DIỄN GIẢ : GS. John W. Taylor MD MPH
Clinical Associate Professor, Emeritus
Department of Pediatrics, School of Medicine, University of Washington
NGÔN NGỮ: Tiếng Anh 
ĐẠI BIỂU 
- Lãnh đạo Viện ĐT YHDP & YTCC
- Các nhà khoa học, học giả, giảng viên, cán bộ các Viện, 
- Học viên sau đại học và các cán bộ khác có quan tâm
NỘI DUNG:
  1. Xây dựng quy trình tìm kiếm tài liệu tham khảo (Building your workflow) 
  2. Sử dụng tài liệu tham khảo hiệu quả (Using content wisely)
  3. Tổ chức tìm kiếm tài liệu tham khảo chuyên nghiệp (Searching like the experts)
  4. Tổ chức thư viện cá nhân (Organizing your personal library

Xin trân trọng cảm ơn !

 

Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn