Kế hoạch bảo vệ Tết Ất Mùi 2015 (27-01-2015)
Để đảm bảo an toàn cho dịp nghỉ Tết Ất Mùi 2015, Ban Giám hiệu Nhà trường gửi đến các đơn vị trong toàn Trường kế hoạch bảo vệ Tết Ất Mùi 2015 như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đề nghị các đơn vị: Bảo vệ bao gồm cả vệ sĩ Việt Nga + BQLKTX tăng cường lực lượng trực đảm bảo an toàn cho dịp nghỉ Tết.

2. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2015, từ 16h30 ngày 14/02/2015 đến 07h30 ngày 24/02/2015, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị:

- Kiểm tra hệ thống điện, nước, cửa, khóa, trang thiết bị đề phòng trộm cắp, hỏa hoạn. Nơi nào chưa an toàn phải gia cố ngay;

- Các phòng làm việc, kho tàng, phòng thí nghiệm phải khóa trong, niêm phong cẩn thận;

- Đơn vị có công nhân làm việc phải cử người giám sát, gửi danh sách về phòng Bảo vệ;

- BQLKTX, phòng Quản trị, Viện Giải phẫu, UB 10.80 gửi danh sách trực về phòng Bảo vệ trước ngày 13/2/2015.

- Các lực lượng trực trong những ngày Tết sẽ được sắp xếp nghỉ bù sau;

- Các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới mọi CBVC, sinh viên, học viên thực hiện tốt pháp lệnh số 16/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ về việc cấm sản xuất, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ, cụ thể: không được mang các loại vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mã tấu…đến trường học, không tàng trữ và đốt pháo nổ ở bất cứ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào.

Các đơn vị phải kiểm tra các hệ thống điện, khóa cửa, niêm phong cần thận trước khi nghỉ Tết, nơi nào thấy mất an toàn phải gia cố cần thận và chấp hành nghiêm túc các nội quy về trật tự an toàn và PCCC mà Thành phố và Nhà trường đã ban hành.

Mời tải file: Kế hoạch bảo vệ Tết Ất Mùi.

Phòng Bảo vệ

Các tin khác