Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa (26-02-2015)
Cử nhân khác xạ nhãn khoa - Mã ngành: Đào tạo mới

·        2015 là năm đầu tiên tuyển sinh:

Năm

Chỉ tiêu

2015

50

·        Thời gian học: 4 năm.

·        Mục tiêu chương trình: Đào tạo Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng thực hành để thực hiện chăm sóc sức khoẻ mắt ở cộng đồng, giải quyết các vấn đề về khúc xạ nhãn khoa; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

·        Nhiệm vụ:

-         Thực hành chăm sóc mắt ban đầu, bao gồm: Xác định các bệnh cơ bản về mắt. Khám khúc xạ và cấp đơn kính. Khám và tư vấn các dịch vụ khiếm thị và phục hồi chức năng, các bài tập Thị giác hai mắt.

-         Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình khám mắt khi thăm khám người bệnh.

-         Phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc sức khỏe người bệnh.

-         Tư vấn và giáo dục sức sức khỏe mắt cho người bệnh và cộng đồng

-         Tham gia vào các hoạt động về cộng đồng như khám sàng lọc địa phương, tổ chức và xây dựng nghiên cứu về cộng đồng, đề xuất biện pháp phối hợp để phòng chống mù lòa.

·        Chương trình đào tạo:

-         Kiến thức giáo dục đại cương: 41 ĐVHT gồm các môn học chung và Các môn khoa học cơ bản.

-         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 152 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành (39 ĐVHT), chuyên ngành (113 ĐVHT).

-         Kiến thức bổ trợ 15 ĐVHT và Thực tế nghề nghiệp: 5 ĐVHT

-         Thi tốt nghiệp: gồm 2 hình thức làm khóa luận hoặc thi lý thuyết; thi lâm sàng và thi lý luận chính trị.

·        Sau khi ra trường, các em sẽ được:

-         Cấp bằng Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa.

-         Công tác tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế; Khoa mắt các bệnh viện Trung ương và địa phương.

ĐHYHN

Các tin khác