Cử nhân Dinh dưỡng (26-02-2015)
Cử nhân điều dưỡng - Mã ngành: D720303

Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

50

22,5

2013

50

20,0

2012

Chưa tuyển sinh

·        Thời gian học: 4 năm.

·        Mục tiêu chương trình: Đào tạo cử nhân Dinh dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế, có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của chuyên ngành để phục vụ cho công tác dinh dưỡng dự phòng, chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh và cho cộng đồng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

·        Nhiệm vụ:

-         Xây dựng kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, can thiệp dinh dưỡng, chế độ ăn điều trị cho các cá nhân và cộng đồng.

-         Giáo dục truyền thông và tư vấn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho cá nhân và cộng động.

-         Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và dịch vụ chế biến thực phẩm. Xây dựng kế hoạch can thiệp và điều trị thích hợp và có hiệu quả về dinh dưỡng và thực phẩm.

-         Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

·        Chương trình đào tạo:

-         Kiến thức giáo dục đại cương:  Các môn học chung (46 ĐVHT) và Các môn khoa học cơ bản (18 ĐVHT)

-         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 174 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành (22,5 ĐVHT) và kiến thức chuyên ngành 151,5.

-         Các môn định hướng chuyên ngành.

-         Thi tốt nghiệp: Làm khóa luận, thi thực hành và thi lý luận chính trị

·        Sau khi ra trường, các em sẽ được:

-         Cấp bằng Cử nhân Dinh dưỡng.

-         Công tác tại: Các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, các bệnh viện Trung ương, và địa phương, các cơ sở đào tạo, các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Viện nghiên cứu Dinh dưỡng và thực phẩm, các Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe, Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số - KHHGĐ, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng. Các cơ sở chế biến thực phẩm và dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống, các trường học, nhà máy, xí nghiệp.

ĐHYHN

Các tin khác