Cử nhân Y tế Công cộng (26-02-2015)
Cử nhân Điều Dưỡng - Mã ngành: D720301

-         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

30

20,0

2013

50

22,0

2012

70

20,0

2011

70

20,0

2010

70

18,5

2009

50

16,0

2008

Không tuyển sinh

 

·        Thời gian học: 4 năm.

·        Mục tiêu chương trình: Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

·        Nhiệm vụ:

-         Xác định được các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, các vấn đề về sức khỏe ưu tiên của cộng đồng, đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp

-         Tham gia lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

-         Theo dõi và tham gia đánh giá, giám sát được việc thực hiện các chương trình sức khỏe, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng. Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khỏe

-         Lồng ghép phối hợp các hoạt động Y học dự phòng và YTCC.

-         Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

·        Chương trình đào tạo:

-         Kiến thức giáo dục đại cương:  Các môn học chung (165 ĐVHT) và Các môn khoa học cơ bản (32 tín chỉ)

-         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 145,5 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành (39 tín chỉ), chuyên ngành (47 tín chỉ).

-         Các môn định hướng chuyên ngành YTCC.

-         Thi tốt nghiệp: gồm 2 hình thức làm khóa luận hoặc thi lý thuyết; thi lâm sàng và thi lý luận chính trị

·        Sau khi ra trường, các em sẽ được:

-         Cấp bằng Cử nhân Y tế Công cộng.

-         Công tác tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, cục Y học dự phòng của Bộ Y tế, các trung tâm Y học dự phòng của các tỉnh và thành phố.

ĐHYHN

Các tin khác