Cử nhân Kỹ Thuật Y Học chuyên ngành xét nghiệm (26-02-2015)
Cử nhân Kỹ Thuật Y Học chuyên ngành xét nghiệm - Mã ngành: D720332

-         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

50

22,5

2013

50

25,0

2012

50

22,5

2011

50

22,0

2010

50

19,0

2009

50

22,0

2008

60

23,0

 

·        Thời gian học: 4 năm.

·        Mục tiêu chương trình: Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

·        Nhiệm vụ:

-         Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành

-         Thực hiện, kiểm tra, giám sát các quy chế vô khuẩn, qui định về sử dụng hóa chất và sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

-         Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động một phòng xét nghiệm y sinh học. Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

-         Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

·        Chương trình đào tạo:

-         Kiến thức giáo dục đại cương:  Các môn học chung (43 ĐVHT) và Các môn khoa học cơ bản (14 ĐVHT)

-         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 113 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành (27 ĐVHT), chuyên ngành (86 ĐVHT).

-         Kiến thức bổ trợ.

-         Thi tốt nghiệp: gồm 2 hình thức làm khóa luận hoặc thi lý thuyết; thi lâm sàng và thi lý luận chính trị.

·        Sau khi ra trường, các em sẽ được:

-         Cấp bằng Cử nhân Kỹ thuật Y học.

-         Công tác tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế; các bệnh viện Trung ương và địa phương.

ĐHYHN

Các tin khác