Bác sỹ Y học Dự phòng (26-02-2015)
Bác sỹ Y học Dự phòng - Mã ngành: D720302

-         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

100

22,0

2013

100

22,5

2012

80

20,0

2011

80

22,0

2010

80

18,5

2009

60

21,0

2008

60

24,5

 

·        Thời gian học: 6 năm.

·        Mục tiêu chương trình: Đào tạo BS Y học dự phòng có y đức, có kỹ năng nghề nghiệp để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết các vấn đề cơ bản của sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

·        Nhiệm vụ:

-         Thu thập, phân tích thông tin về sức khỏe cộng đồng và YTCC.

-         Phát hiện và giám sát các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của các vấn đề SK cộng đồng và YTCC.

-         Phân tích các vấn đề SK, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các chương trình can thiệp, truyền thông về SK cộng đồng và YTCC.

-         Lồng ghép phối hợp các hoạt động Y học dự phòng và YTCC.

-         Phát hiện, xử trí bệnh thông thường và xử trí ban đầu một số cấp cứu ở cộng đồng.

-         Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

·        Chương trình đào tạo:

-         Kiến thức giáo dục đại cương: Các môn học chung (45 ĐVHT) và Các môn khoa học cơ bản (26 ĐVHT)

-         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 277 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành (29 ĐVHT), chuyên ngành (65 ĐVHT), Các môn chuyên môn 113 ĐVHT (học các môn học giống đối tượng đa khoa và các môn chuyên ngành YHDP); Các môn tự chọn: 58 ĐVHT

-         Thi tốt nghiệp: gồm 2 hình thức làm khóa luận hoặc thi lý thuyết; thi lâm sàng và thi lý luận chính trị

·        Sau khi ra trường, các em sẽ được:

-         Cấp bằng Bác sỹ Y học dự phòng.

-         Công tác tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, cục Y học dự phòng của Bộ Y tế và các trung tâm Y học dự phòng của các tỉnh và thành phố.

ĐHYHN

Các tin khác