Bác sỹ Y học Cổ truyền (26-02-2015)
Bác sỹ Y học Cổ truyền - Mã ngành: D720201

-         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

50

23,0

2013

50

25,0

2012

50

21,0

2011

50

23,0

2010

50

19,5

2009

50

21,5

2008

60

24,5

 

·        Thời gian học: 6 năm.

·        Mục tiêu chương trình: Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Y học cổ truyền (YHCT) và Y học hiện đại (YHHĐ), có khả năng thừa kế và phát triển vốn YHCT, kết hợp hài hoà YHCT với YHHĐ trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân

·        Nhiệm vụ:

-         Chẩn đoán và xử lý các bệnh thường gặp và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng YHCT và YHHĐ.

-         Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa

-         Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường

-         Thực hiện được một số thủ thuật trong điều trị của YHCT và YHHĐ

-         Đề xuất những biện pháp thích hợp để chăm sóc nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

-         Phát hiện sớm các dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bằng YHCT và YHHD

-         Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

·        Chương trình đào tạo:

-         Kiến thức giáo dục đại cương:  Các môn học chung (45 ĐVHT) và Các môn khoa học cơ bản (26 ĐVHT)

-         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 229 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành: 76 ĐVHT và Chuyên ngành: 112 ĐVHT

-         Kiến thức bổ trợ: 58 ĐVHT

-         Thi tốt nghiệp (15 ĐVHT): gồm 2 hình thức làm khóa luận hoặc thi lý thuyết; thi lâm sàng và thi lý luận chính trị

·        Sau khi ra trường, các em sẽ được:

-         Cấp bằng Bác sỹ Y học Cổ truyền.

-         Công tác tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại khoa Y học cổ truyền của các bệnh viện Trung ương và địa phương. 

ĐHYHN

Các tin khác