Thông tin các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Y Hà Nội (26-02-2015)
Danh sách các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Y Hà Nội

Mã trường: YHB

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội - Điện Thoại: 04.38523798  -Website: www.hmu.edu.vn

 

stt

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015

 

1.                  

Bác sỹ Đa khoa

D720101

B

500

Click xem chi tiết

2.                  

Bác sỹ Y học Cổ truyền

D720201

B

50

Click xem chi tiết

3.                  

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

D720601

B

80

Click xem chi tiết

4.                  

Bác sỹ Y học Dự phòng

D720302

B

100

Click xem chi tiết

5.                  

Cử nhân Y tế Công cộng

D720301

B

30

Click xem chi tiết

6.                  

Cử nhân Dinh Dưỡng

D720303

B

50

Click xem chi tiết

7.                  

Cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm

D720332

B

50

Click xem chi tiết

8.                  

Cử nhân Điều dưỡng gồm:

- Cử nhân điều dưỡng thường (45 chỉ tiêu) (1)

- Cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến (45 chỉ tiêu) (2)

D720501

B

90

Click xem chi tiết (1)

Click xem chi tiết (2)

9.                  

Cử nhân khúc xạ nhãn khoa

Ngành mới

B

50

Click xem chi tiết

Tổng chỉ tiêu

1000

 

 

ĐHYHN

Các tin khác