Thông báo mời tham gia gói thầu cung cấp các dịch vụ tại Trường Đại học Y Hà Nội (02-03-2015)
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp – Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, quan tâm tham gia gói thầu cung cấp các dịch vụ tại Trường Đại học Y Hà Nội gồm:

1. Dịch vụ tại ăn uống, căng tin và dịch vụ siêu thị tại khu vực tòa nhà Ký túc xá mới 16 tầng. Cá nhân, đơn vị tổ chức dịch vụ phải đầu tư, thiết kế và thi công nội thất phù hợp với tiện ích, diện tích, không gian chung của Nhà trường.

2. Dịch vụ vệ sinh môi trường, học đường của Trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 04.38523798 (máy lẻ 3303).

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác