Hội thảo chủ đề "Cơ hội học tập nâng cao trình độ và thực hành nghề điều dưỡng tại CHLB Đức" (16-03-2015)
Ngày 19/3/2015, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ phối hợp cùng với công ty Capitalent Medical , là 1 công ty tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp, chuyên về lĩnh vực tuyển dụng nhân lực quốc tế cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Đức để thực hiện buổi hội thảo với chủ đề Cơ hội học tập nâng cao trình độ và thực hành nghề điều dưỡng tại CHLB Đức.

Thời gian : 9h00-11h00 sáng thứ năm ngày 19/03/2015

Địa điểm : Giảng đường 12, nhà A3, Trường Đại Học Y Hà nội

Thư ngỏ của TS. Tiến sĩ Tilman Frank, Công ty Capitalent Medical GmbH kèm theo thông tin chi tiết về hội thảo xem tại đây 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác