Hoạt Động Bình Chọn Giảng Viên Năm 2014-2015 (30-03-2015)
Từ tháng 3 năm 2015, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục bắt đầu triển khai hoạt động sinh viên bình chọn giảng viên năm học 2014-2015.

Mỗi sinh viên sẽ bình chọn 01 giảng viên dựa trên 4 tiêu chí:  kiến thức và trình độ chuyên môn của giảng viên, tác phong sư phạm và phương pháp giảng dạy, trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên; khả năng khuyến khích được sự sáng tạo và hứng thú trong học tập cho sinh viên.

 Mỗi sinh viên bình chọn bằng cách điền tên giảng viên vào phiếu bình chọn. Phiếu bình chọn sẽ do cán bộ lớp của các lớp phát cho các bạn sinh viên sau khi học xong lý thuyết.

Hoạt động này sẽ triển khai thành 2 đợt:

  • Đợt 1: Gồm khối Y6 và khối Y4 hệ Cử nhân tham gia bình chọn. Thời gian bình chọn là từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2015
  • Đợt 2: Gồm khối Y1, khối Y2, khối Y3, khối Y4 hệ Bác sỹ và khối Y5 tham gia bình chọn. Thời gian bình chọn là từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2015. Các cán bộ lớp đại diện khối Y1 sẽ được tập huấn trước khi triển khai hoạt động này.

Phiếu bình chọn của từng lớp sẽ được niêm phong và bảo quản tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD trước khi được tổng hợp đưa ra kết quả bình chọn.

Công văn triển khai hoạt động sinh viên bình chọn giảng viên của năm học 2014-2015 được đăng tại đây.

 

Các tin khác