Lớp đào tạo liên kết DIU (Diplôme Inter-Universitaire) cho các bác sỹ Việt Nam chuyên ngành Phụ Sản. (02-04-2015)
Năm học 2014- 2015, Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Đại sứ quán Pháp tổ chức mở lớp đào tạo liên kết DIU (Diplôme Inter-Universitaire) cho các bác sỹ Việt Nam chuyên ngành Phụ Sản.

Lớp học do các chuyên gia Pháp sang giảng dạy, có phiên dịch. Năm học 2014-2015, các khoá học sẽ được tổ chức như sau:

Thời gian: Đợt II, lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 11/04/2015 đến ngày 15/04/2015.

Địa điểm: Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, 43, Tràng Thi, Hà Nội.

Đối tượng tham gia đào tạo bao gồm các bác sỹ chuyên khoa Phụ Sản của các bệnh viện tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác