Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết và Thực Hành Bác Sĩ YHDP VB2K4 BSLTK4 2020 (01-08-2015)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y HỌC DỰ PHÒNG VB2K4 & BSLTK4 2020

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT và THỰC HÀNH
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


 * Thời gian nhận đơn phúc tra: trước 16 giờ 00, ngày 28/02/2020 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT BSLTK4 TN MTB /
Nhà A6
(T3) 25/02/2020

Xem chi tiết

0 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT VB2K4 TN MTB /
Nhà A6
(T3) 25/02/2020

Xem chi tiết

0 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT BSLTK3 TN MTB /
Nhà A6
(T3) 25/02/2020

Xem chi tiết

0 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH BSLTK4    

Xem chi tiết

0 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH VB2K4    

Xem chi tiết


   

 

Các tin khác