Thông báo về việc nghỉ ngày Lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5/2015 của HV – SV nội trú KTX (22-04-2015)
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ ở KTX, trong thời gian nghỉ Lễ Ban QL KTX - ĐSSV Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới các Anh (Chị) HV – SV ở nội trú KTX thực hiện một số yêu cầu sau:

     1. Sinh viên – Học viên  các phòng ở mà về quê  thì yêu cầu các Anh (Chị) phải thu dọn, sắp xếp đồ đạc cá nhân gọn gàng, vệ sinh phòng ở, không để rác tồn đọng.. Đóng kín và cài  chặt các cửa sổ, cửa phía sau trong phòng, nhất là cửa trước; phải khoá cả khoá bên trong bằng khoá cầu ngang chống cắt.

     2. Phải tắt điện và các thiết bị có sử dụng điện của phòng và cá nhân, khóa các van nước. Phòng nào nếu không tắt điện Ban QLKTX kiểm tra sẽ ngắt Automat và sau thời gian nghỉ phòng đó phải viết bản kiểm điểm mới được cấp điện trở lại.

     3. Đối với các Anh (Chị) HV – SV ở  lại KTX thì phải chấp hành nội qui, qui chế đã ban hành (cấm uống rượu, đánh bài, đánh bạc, các tệ nạn xã hội...).

     4. Đối với những trang thiết bị và tài sản có giá trị của cá nhân thì HV – SV phải tự bảo quản trong thời gian nghỉ ngày Lễ.

Ban Quản lý KTX - ĐSSV

Các tin khác