Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội quý III năm 2015. (12-08-2015)
Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Ban chấp hành CĐ Trường khóa XXXI đã tổ chức phiên họp thông qua các nội dung cụ thể:

-         Thông qua kết quả Hội nghị Ban chấp hành CĐ Trường giữa nhiệm kỳ (2012 – 2017).

-         Kiện toàn các Tiểu ban chức năng Công đoàn.

-         Phân công nhiệm vụ cụ thể các Uỷ viên Ban chấp hành CĐ đối với việc phụ trách trực tiếp CĐ bộ phận, Tổ CĐ.

-         Thành lập Đoàn công tác khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà đối với đồng bào tại một số Phường – Xã cụ thể thuộc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sau đợt lũ lụt lịch sử cuối tháng 7/2015.

-         Lập kế hoạch chuẩn bị việc tổ chức Khám sức khỏe định kỳ CBVC Nhà trường trong tháng 9/2015.

-         Dự kiến sẽ triển khai lớp học tập huấn đối với CBVC là Tổ trưởng CĐ, Tổ trưởng nữ sau khi kết thúc đợt Hội nghị CĐ tại các đơn vị.

-         Giao Tiểu Ban chuyên môn CĐ lập kế hoạch Năm học: Mỗi tháng đưa ra 01 chủ đề Tháng hành động, sau đó: các Tiểu ban chức năng CĐ, các Tổ CĐ và đoàn viên CĐ triển khai thực hiện…

Hướng tới Kỷ niệm 113 năm ngày Thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (15/11/1902 – 15/11/2015) CĐ Trường phối hợp Đoàn TN CSHCM tổ chức Hội thao năm học, Hội diễn Văn nghệ và nhiều hoạt động khác

Văn phòng công đoàn

Các tin khác