Thông báo về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2014-2015 (12-08-2015)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc chuẩn bị cho Hội nghị Cán bộ viên chức Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 diễn ra vào đầu tháng 10/2015.

Phòng Hành chính tổng hợp kính đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường theo lĩnh vực chuyên môn của đơn vị phụ trách.

Báo cáo gửi về Phòng HCTH trước ngày 20/8/2015 (gửi cả bản giấy và bản điện tử). Đơn vị nào nộp chậm sau thời hạn trên, Phòng HCTH sẽ báo cáo lên Ban Giám hiệu.

Mọi chi tiết xin liên hệ CN. Linh, số điện thoại: 0914.604.939; email: linh2012@gmail.com

Xin mời tham khảo: Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 - tải file.

Phòng HCTH

Các tin khác