Hướng dẫn phiên giải kết quả phiếu phản hồi bài giảng và tổng hợp một số kết quả chung toàn trường năm học 2014-2015 (22-08-2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

TỔNG HỢP PHIẾU PHẢN HỒI BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

 

Phiếu phản hồi bài giảng của giảng viên được sinh viên hoàn thành sau buổi giảng lý thuyết của các Thầy/Cô.

Trong năm học 2014 – 2015, Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD đã lấy ý kiến của sinh viên phản hồi bài giảng của 487 giảng viên thuộc 54 viện đào tạo/khoa/bộ môn của Trường ĐHYHN.

Phiếu phản hồi bài giảng lý thuyết gồm 4 phần với 15 câu:

-          Phần 1: Nội dung bài giảng (5 câu)

-          Phần 2: Phương pháp giảng dạy (5 câu)

-          Phần 3: Trách nhiệm và tác phong sư phạm (4 câu)

-          Phần 4: Nhận xét chung (1 câu)

Với mỗi câu, sinh viên sẽ lựa chọn các mức từ 0 đến 3 (0 = không đồng ý, 1 = phân vân, 2 = đồng ý, 3 = rất đồng ý), điểm tối đa của mỗi câu là 3 điểm và điểm tối đa của phiếu phản hồi là:  3 x 15 = 45 điểm.

Kết quả tổng hợp phiếu phản hồi bài giảng được trình bày như sau:

1.      Cột đầu tiên: Nội dung của các câu hỏi.

2.      4 cột tiếp theo: Tỷ lệ % sinh viên lựa chọn từng mức 0, 1, 2, 3. Tổng của 4 mức theo từng câu là 100%.

3.      Cột 6: Điểm trung bình sinh viên nhận định theo từng câu.

4.      Cột 7 (nếu có): Điểm trung bình của năm học 2014-2015 để Thầy/Cô so sánh với năm học này.

5.      Điểm trung bình của từng phần: Tổng điểm trung bình của các câu trong phần đó

6.      Tổng điểm: tổng điểm trung bình của 4 phần (15 câu) sinh viên nhận định về bài giảng lý thuyết của giảng.

7.      Tỷ lệ % so với điểm tối đa: =         (Trung bình tổng điểm x 100) / Điểm tối đa (45)

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUNG TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC: 2014-2015

 

1. Tỷ lệ % điểm số của từng giảng viên do sinh viên đánh giá so với điểm tối đa - 487 giảng viên

 

2.   T ỷ lệ % điểm đánh giá của sinh viên tính chung cho từng bộ môn/bộ môn - 53 khoa/viện/bộ môn

 

3.   Tỷ lệ % điểm do sinh viên đánh giá tính trên điểm tối đa theo khối bộ môn

 

 

Các tin khác