Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm học 2014 - 2015 (28-09-2015)
Chiều ngày 24/9/2015, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015

Theo hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam và được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội, Chiều ngày 24/9/2015, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 tại Giảng đường 12-A3 của Trường Đại học Y Hà Nội để đánh giá kết quả hoạt động trong năm học 2014-2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm học 2015-2016.

Về dự với Hội nghị của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 24/09/2015 tại trường có đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt nam; đồng chí Phạm Văn Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt  nam và các đồng chí đại diện các Ban của Công đoàn Y Tế Việt Nam - Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Hội nghị còn đón nhận sự có mặt của các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể-chính trị, cùng với gần 150 cán bộ Công đoàn từ Tổ phó trở lên.

Tại Hội nghị, Đồng Chí Hồ Thị Kim Thanh - Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 một cách súc tích ngắn gọn, nêu bật các nội dung hoạt động chính của công đoàn, đặc biệt đã nhấn mạnh những điểm còn hạn chế cần khắc phục. Qua bản báo cáo tổng kết và các nội dung trong phương hướng của năm học 2015-2016 đã thể hiện sự thay đổi trong hoạt động của Công đoàn Trường đã luôn hướng tới sự thiết thực với đoàn viên công đoàn.

Phần biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã thể hiện sự phấn đấu thi đua không ngừng của tất cả đoàn viên để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công đoàn và Nhà trường. Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp với hoạt động Công đoàn Trường trong năm học 2014-2015, đây chính là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Công đoàn Y tế Việt Nam với công đoàn cơ sở. Đc Nguyễn Văn Quyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Y Tế Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt nam đã lên trao bằng khen cho 15 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam. Đồng chí Tạ Văn Khoái - Phó Hiệu Trưởng và đồng chí Hồ Thị Kim Thanh - Chủ tịch Công đoàn đã lên trao giấy khen của Công đoàn Trường cho 15 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích trong năm học.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quyền đã đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Trường trong năm qua; Đồng thời Công đoàn Trường đã nhận được những lời góp ý chia sẻ chân thành của đồng chí Phạm Văn Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, mong muốn Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội luôn là đơn vị suất sắc trong các phong trào Công đoàn, luôn quan tâm đến đời sống của các bác sĩ trẻ, nhà giáo trẻ và mong muốn xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa nhà giáo trong môi trường giáo dục tốt.

TS. Tạ Văn Khoái - Phó Hiệu Trưởng đã đánh giá sự đóng góp rất cao của Công đoàn trong năm học vừa qua với nhiều phong trào thiết thực; đồng thời TS. đã nêu rõ mối quan hệ khăng khít giữa Công đoàn và Chính quyền. Ban Giám hiệu đã luôn tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động tốt, vì mọi hoạt động của Công đoàn đều góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đ/c Hồ Thị Kim Thanh đã gửi lời cám ơn chân thành tới các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Giám hiệu đã luôn sát cánh cùng Công đoàn, tạo điều kiện cho Công đoàn trường có những chuyển biến mới trong hoạt động của năm học 2015-2016.

 

 

 

 

Phương Anh - Văn phòng Công đoàn

Các tin khác