Tuyển dụng vị trí quản lý dự án cho chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển (06-10-2015)
Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam Thụy Điển The Training and Research Academic Collaboration (TRAC), Sweden-Vietnam là chương trình hợp tác giữa Viện Karolinska, Ddaijhocj UppSala, Đại học Linkoping, Đại học Umea, Đại học Gothenburg, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Tp HCM và Viện nghiên cứu sức khỏe bệnh viện Nhi trung ương thông báo tuyển dụng.

Vị trí: Quản lý dự án cho chương trình đào tạo và nghiên cứu hợp tác  Việt nam- Thụy Điển

Địa điểm:  Hà Nội 

Thời gian:          1 năm  ( sẽ mở rộng)

Công việc:

                 ·       Điều phối các hoạt động đào tạo và nghiên cứu hợp tác giữ Việt Nam - Thụy Điển

·        Hỗ trợ phát triển các hợp tác nghiên cứu giữ các nghiên cứu viên Việt Nam và Thụy Điển

·        Phổ biến thông tin các cơ hội và quỹ tài trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực quan tâm đến mạng lưới.

·        Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho việc gửi các hồ sơ nghiên cứu .

·        Tạo lập các điều kiện tương tác thuận lợi để cung cấp cho các nhóm nghiên cứu. 

Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10 năm 2015

 

Click vào đây để xem thêm thông tin chi tiết 

ĐHYHN

Các tin khác