Tiến trình đào tạo chương trình đào tạo đại học (07-10-2015)

Theo kế hoạch hoạt động về triển khai xây dựng chương trình đào tạo tín chỉ cho đối tượng Đại học, Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế được giao nhiệm vụ phối hợp với phòng Quản lý đào tạo Đại học và các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn để từng bước chuyển đổi chương trình đào tạo sang tín chỉ. Sau khi thống nhất với Phòng Quản lý đào tạo, chuyên gia tư vấn và lấy ý kiến đóng góp của các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn, Bản tiến trình đào tạo đã chính thức hoàn thiện và được áp dụng kể từ năm học 2015 – 2016 đối với khóa sinh viên mới nhập học. 

1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Bác sỹ Đa khoa (Tải file)

2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Bác sỹ Răng Hàm Mặt (Tải file

3. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Bác sỹ Y học cổ truyền (Tải file)

4. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Bác sỹ Y học Dự phòng (Tải file)

5. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cử nhân Dinh dưỡng (Tải file)

6. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cử nhân Điều dưỡng (Tải file)

7. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cử nhân Xét nghiệm (Tải file)

8. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cử nhân Y tế Công cộng (Tải file)

                                                                                                                                                                                                Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT 

Các tin khác