Lấy ý kiến đặt tên cho tòa nhà Ký Túc Xá của Nhà trường. (26-10-2015)
Ký túc xá 15 tầng của Nhà trường sẽ khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 11/2015. Nhà trường sẽ gán biến tên cho tòa nhà trước khi đưa vào sử dụng. Ban giám hiệu đề xuất các cán bộ/ sinh viên/ học viên Nhà trường đóng góp ý kiến cho việc đặt tên cho tòa nhà Ký túc xá này. Mọi ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở khách quan để Nhà trường xem xét và đưa ra quyết định. (Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về trước 24h ngày 30/10/2015)

Các tin khác