Thông báo về việc xử lý rác thải y tế (11-11-2015)
Để công tác vệ sinh môi trường học đường, Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện chuyên nghiệp, Nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh và xử lý rác thải sinh hoạt.

Song song với việc đó, Nhà trường đã có công văn đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ xử lý rác thải là xác các súc vật dùng làm thí nghiệm, bơm kim tiêm, bông gạc và các loại rác thải y tế khác y tế của các bộ môn của Trường, kể từ ngày 01/10/2015.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đã có công văn gửi các bộ môn có nội dung giảng dạy, nghiên cứu liên quan đến rác thải y tế tại khuôn viên Trường từ ngày 01/10/2015, trong đó đã nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị như sau:

- Phòng Quản trị: Cung cấp dụng cụ chứa rác thải y tế;

- Bệnh viện: Chịu trách nhiệm xử lý rác thải y tế theo quy định;

- Các Bộ môn của Trường: Lấy dụng cụ chứa rác thải y tế từ Phòng Quản trị để gom và vận chuyển sang Bệnh viện.

Tuy nhiên, đến nay qua kiểm tra vào ngày 10/11/2015 và phản ánh của đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh, Trung tâm phát hiện vẫn còn tình trạng vứt rác thải y tế lẫn rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường học đường. Nhằm đảm bảo quy trình xử lý rác thải y tế theo quy định, Trung tâm DVTH đề nghị các bộ môn nghiêm túc vận chuyển các chuyển rác thải y tế sang Bệnh viện theo quy định. Nếu tình trạng xả rác thải không theo quy định vẫn còn tiếp diễn, Nhà trường sẽ triệu tập cuộc họp với các đơn vị liên quan để chấn chỉnh và có biện pháp xử lý phù hợp.

Trân trọng cảm ơn.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác