Tiến trình đào tạo Thạc sỹ nghiên cứu (20-11-2015)

Theo kế hoạch hoạt động về triển khai xây dựng chương trình đào tạo tín chỉ cho đối tượng Cao học và Bác sĩ chuyên khoa I, Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế được giao nhiệm vụ là đơn vị phối hợp cùng với các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn và phòng Quản lý đào tạo Sau đại học để rà soát và chuyển đổi sang chương trình đào tạo tín chỉ. Hiện nay, bản tiến trình đào tạo trình độ thạc sĩ nghiên cứu của các chuyên ngành trong đào tạo Sau đại học đã cơ bản hoàn thành. Kính đề nghị các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn và phòng Quản lý đào tạo Sau đại học cho ý kiến đóng góp về lịch trình, thời gian, thời lượng giảng dạy ...của các môn học nhằm thống nhất chung về tiến trình dào tạo trong các chuyên ngành. 
 
Các ý kiến đóng góp gửi qua đường công văn và/hoặc thư điện tử (Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13) xin gửi về theo địa chỉ liên hệ của nhóm chuyên trách quản lý, sửa đổi các chương trình (Danh sách kèm theo) và trước 17h 00 ngày 25/11/2015. 
Mời tải file đính kèm: 
1. Tiến trình đào tạo Thạc sỹ nghiên cứu (Tải file)
2. Danh sách nhóm phụ trách chương trình (Tải file)
 
Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các thầy/cô!
                                                                                                                                                                                                      Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT

Các tin khác