Đóng góp ý kiến về thông tin đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ nghiên cứu (26-01-2016)

Theo kế hoạch hoạt động về triển khai xây dựng chương trình thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ thực hành theo hình thức tín chỉ, Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn và phòng Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện cuốn thông tin đào tạo thạc sĩ cho từng chuyên ngành. Hiện nay, bản dự thảo về thông tin đào tạo tương ứng với từng chuyên ngành thạc sĩ nghiên cứu trong đào tạo Sau đại học đã cơ bản hoàn thành. Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế kính gửi các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn file thông tin đào tạo của các chuyên ngành thạc sĩ nghiên cứu (Trung tâm đã file văn bản theo đường văn thư nhà trường về các Viện đào tạo//Khoa/Bộ môn). Các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn có công văn đóng góp ý kiến về bản dự thảo thông tin đào tạo chuyên ngành thạc sĩ nghiên cứu xin gửi về Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế (Phòng 519, nhà A1, trường Đại học Y Hà Nội) hoặc theo địa chỉ của nhóm chuyên trách quản lý sửa đổi chương trình (Danh sách kèm theo) trước ngày 15/02/2016.

Mời tải file:

- Công văn gửi các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn (Tải file)

- Danh sách nhóm chuyên trách quản lý sửa đổi chương trình (Tải tile

- Thông tin đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ nghiên cứu: 

1. Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh (Tải file

2. Chuyên ngành Dị ứng & Miễn dịch LS (Tải file

3. Chuyên ngành Da liễu (Tải file

4. Chuyên ngành Y Pháp (Tải file)

5. Chuyên ngành Y học Cổ truyền (Tài file)

6. Chuyên ngành Dược lý & Độc chất (Tải flie)

7. Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc (Tải file)

8. Chuyên ngành Gây mê hồi sức (Tải file)

9. Chuyên ngành Y học gia đình (Tải file)

10. Chuyên ngành Thần kinh (Tài file)

11. Chuyên ngành Tâm Thần (Tài file)

12. Chuyên ngành Vi sinh y học (Tải file)

13. Chuyên ngành Huyết học (Tải file)

14. Chuyên ngành Nội khoa (Tải file)

15. Chuyên ngành Nhi khoa (Tải file)

16. Chuyên ngành Hóa sinh (Tải file)

17. Chuyên ngành Tim mạch (Tài file)

18. Chuyên ngành Sinh lý học (Tài file)

19. Chuyên ngành Sinh lý bệnh (Tải file)

20. Chuyên ngành Sinh học - Di truyền (Tải flie)

21. Chuyên ngành Ngoại khoa (Tải file)

22. Chuyên ngành Giải phẫu người (Tải file)

23. Chuyên ngành Ung thư (Tải flie)

24. Chuyên ngành Giải phẫu bệnh (Tải flie)

25. Chuyên ngành Răng Hàm Mặt (Tải file)

26. Chuyên ngành Sản phụ khoa (Tài file)

27. Chuyên ngành Ký sinh trùng (Tải flie)

28. Chuyên ngành Mô phôi thai học (Tài file)

29. Chuyên ngành Tai Mũi Họng (Tài flie)

30. Chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình (Tài file)

31. Chuyên ngành Dịch tễ học (Tài file)

32. Chuyên ngành Y học dự phòng (Tài flie)

33. Chuyên ngành Quản lý bệnh viện (Tài flie)

34. Chuyên ngành Y tế công cộng (Tài flie)

35. Chuyên ngành Dinh dưỡng (Tải file)

      Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                            Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT 

Các tin khác