Lịch thi : Năm học 2015-2016 (29-02-2016)

 

Lịch thi tháng, thời gian thi, địa điểm thi, môn thi, hình thức thi.
 

STT

Nội dung

Thời gian

Chi tiết

Ghi chú

1 Lịch thi Học Kỳ II 2015-2016 3/2016

Tải file

 


   


 


 

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn