Thông báo về việc bầu cử dành cho học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội (08-03-2016)
Ngày 22/5/2016 (Chủ nhật) là ngày cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trường Đại học Y Hà Nội là 1 khu vực bỏ phiếu bầu cử dành cho Học viên, Sinh viên Nhà trường. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Đề nghị các Anh, chị Học viên, sinh viên Nhà trường (không ở ký túc xá) có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Trường xin đăng ký tại: “Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” (đặt tại Ban Quản lý Ký túc xá – Đời sống sinh viên) hạn cuối cùng là ngày 18/3/2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Quản lý Ký túc xá – Đời sống sinh viên

Các tin khác