Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên - học viên năm 2016. (08-03-2016)
Đêm 07 tháng 3 năm 2016 tại Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên - sinh viên.

          Đêm 07 tháng 3 năm 2016 tại Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên - sinh viên.

          Tham dự giao lưu có các thành viên Ban Giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đại diện lãnh đạo các Viện, Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường.

         Giao lưu trực tuyến tạo cơ hội để học viên - sinh viên trao đổi ý kiến với lãnh đạo Nhà trường về chế độ chính sách; quyền và nghĩa vụ người học; về thực trạng các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất phục vụ học tập; đồng thời thông qua Giao lưu trực tuyến lãnh đạo Nhà trường lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận các ý kiến đóng góp và giải đáp những thắc mắc của học viên - sinh viên, tạo sự gắn bó sâu sắc và dân chủ thực sự giữa Nhà trường với học viên - sinh viên.

         Trong thời lượng 02 giờ đồng hồ (19h – 21h) buổi Giao lưu trực tuyến đã có 79 câu hỏi đặt ra từ phía học viên - sinh viên và được đại diện lãnh đạo Nhà trường trả lời trực tiếp.

        Một số hình ảnh trong buổi Giao lưu trực tuyến.

 

 

PHÒNG TUYÊN HUẤN

Các tin khác