Khóa tập huấn Phát triển test lượng giá và xây dựng ngân hàng câu hỏi cho thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 – 2017 cho các bộ môn đợt 1 (07-03-2016)
Tiếp tục thực hiện đề án tuyển sinh sau đại học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, Trung tâm Khảo Thí & ĐBCLGD đã phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học triển khai tập huấn cho các giảng viên nòng cốt của một số bộ môn về phát triển test lượng giá và xây dựng ngân hàng câu hỏi cho thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 3 năm 2016 tại trường Đại học Y Hà Nội

                  Tiếp tục thực hiện đề án tuyển sinh sau đại học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, Trung tâm Khảo Thí & ĐBCLGD đã phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học triển khai tập huấn cho các giảng viên nòng cốt của một số bộ môn về phát triển test lượng giá và xây dựng ngân hàng câu hỏi cho thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 3 năm 2016 tại trường Đại học Y Hà Nội. Đến dự buổi khai mạc của khóa tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu và nhấn mạnh chiến lược cũng như tầm quan trọng của việc tuyển sinh sau đại học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và vai trò của các bộ môn trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi tuyển sinh.

Description: E:\_Trang\Cong viec\TTKT&DBCLGD\2015-2016\DE AN KHAO THI\3.Tap huan D1\Tap huan 2-4.3.2016\Anh\da\DSC_0738.JPG

                  Bằng trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm xây dựng ngân hàng câu hỏi, GS.TS. Phạm Thị Minh Đức đã hướng dẫn, chia sẻ, hỗ trợ các giảng viên về vai trò của lượng giá, các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho tuyển sinh, cách xây dựng, ưu nhược điểm của từng loại câu hỏi và các khắc phục các nhược điểm đó. Các cán bộ của các bộ môn đã tham dự đầy đủ, tích cực thực hành xây dựng các dạng câu hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể biên soạn ra được các câu hỏi có chất lượng, đạt yêu cầu phân loại được thí sinh. Sau đó, Trung tâm Khảo Thí & ĐBCLGD đã hướng dẫn cho các cán bộ các bước xây dựng cấu trúc ngân hàng, cấu trúc đề thi, cách định dạng của từng loại câu hỏi và lộ trình thực hiện của các bộ môn và Nhà trường nhằm phát triển được một ngân hàng tuyển sinh chất lượng, đạt yêu cầu tuyển sinh.

                  Cuối khóa, các cán bộ đã được cấp giấy chứng nhận công nhận sự tham gia tích cực, hiệu quả trong suốt quá trình tập huấn. Khóa tập huấn đã kết thúc tốt đẹp với sự cam kết của các cán bộ sẽ tham gia vào lộ trình xây dựng ngân hàng câu hỏi theo như kế hoạch của Nhà trường đã đưa ra.

Các tin khác